intro | sitemap | contact

NL | FR | ENG

Copyright © 2008 Johan Carels. All rights reserved.
Webdesign by Phyrus.

Tekstvak: RECENT NIEUWS
Tekstvak: SNELLE LINKS

} (01-06 dec 09) Certified Energy neemt deel aan de landbouwbeurs  AGRIBEX-Brussel (meer info)

} (16 sep 08) Nieuwe website gelanceerd!

Wat is vergisting en hoe ontstaat biogas en elektriciteit?

 

Vergisting is een biologisch proces waarbij bacteriŽn in een zuurstofvrije (lees: anaŽrobe) omgeving biogas produceren uit organisch materiaal (bijv. mest of organisch afval). De belangrijkste componenten in biogas zijn methaan (CH4 60-65%) en koolstof dioxide (CO2 33-38%), evenals kleine hoeveelheden waterstofsulfide (H2S) en ammoniak (NH3).

We kunnen de volgende fasen onderscheiden in het vergistingsproces:

1. Hydrolyse: de organische massa wordt door bacteriŽn in kleinere deeltjes afgebroken;

2. Zuurfase: de kleine deeltjes worden door bacteriŽn tot organische zuren afgebroken;

3. Azijnzuurfase: de organische zuren en alcoholen worden door bacteriŽn tot azijnzuur, koolstofdioxide en waterstof afgebroken;

4. Methaangas fase: de verschillende micro-organismen kunnen voor dit proces leven in twee temperatuursoptima, de mesophile fase (ca. 37įC) en de thermophile fase (ca. 55įC). Het pH-optimum ligt bij pH 7-8.

Door vergisting van mest en co-producten ontstaat biogas dat in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK-installatie) wordt omgezet in warmte en elektriciteit. De warmte wordt gedeeltelijk benut om de vergister op temperatuur te houden. De overschot aan warmte kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor ruimteverwarming. De elektriciteit kan gedeeltelijk door het eigen bedrijf worden benut, het overige deel kan als duurzame elektriciteit worden verkocht aan het energiebedrijf. Bovendien wordt deze elektriciteit als duurzaam gezien, waarvoor de overheid als vergoeding de zogenaamde Groene Stroom Certificaten geeft, naast de vergoeding voor de op het net geÔnjecteerde stroom.

Het uitgegiste materiaal kan op het land worden uitgereden of verder worden verwerkt tot specifieke meststoffen. Door het vergistingproces wordt de bemestende waarde namelijk hoger, doordat organisch gebonden nutriŽnten vrijkomen, zoals stikstof en fosfor, die hierdoor beter beschikbaar zijn voor de plant. Door organisch afval of mest te vergisten is er een reductie en zelfs volledige afdoding van pathogenen en onkruidzaden.

Onze know-how

 

Onze know-how en onze jarenlange ervaring zijn de grootste troeven van Certified Energy en haar consultants. Om uit te leggen waar het bij onze know-how om gaat, hebben we een aantal van de belangrijkste vragen opgelijst die u zich zou kunnen stellen:

 Wat is vergisting en hoe ontstaat biogas en elektriciteit?

 Welke materialen komen in aanmerking voor vergisting?

 Waarom kiezen voor biogas/vergisting?

 Hoe ziet een biogasinstallatie eruit?

 Hoe werkt een biogasinstallatie?

Procesbegeleiding van uw vergisting: meer rendement