intro | sitemap | contact

NL | FR | ENG

Copyright © 2008 Johan Carels. All rights reserved.
Webdesign by Phyrus.

Tekstvak: RECENT NIEUWS
Tekstvak: SNELLE LINKS

} (01-06 dec 09) Certified Energy neemt deel aan de Landbouwbeurs 
AGRIBEX- Brussel (meer info)

} (17 sep 08) Open dag bij de bioinstallatie in Bernheze (NL) op 28 sep. 2008 (meer info)

} (16 sep 08) Nieuwe website gelanceerd!

Hoe ziet een biogasinstallatie eruit?                            een animatiefilmpje over biogas

 

Onze co-vergistingsinstallaties kunnen verschillende vormen aannemen. De vorm is afhankelijk van het covergistingsprincipe en de leverancier. De volgende vormen zijn te onderscheiden:

 geroerde, continu bedreven tankreactor bestaande uit ronde, betonnen tanks;

 geroerde, continu bedreven tankreactor bestaande uit ronde, metalen tanks;

 propstroomreactoren;  deze zien er uit als een liggende betonnen kubus  met een lengte van 20 meter en een diameter van 4 à 5 meter.

 

De meeste covergistingsinstallaties in België bestaan uit betonnen tanks. Een vergistingsinstallatie bestaat in België doorgaans uit een aantal ronde tanks. Idealiter hebben vergistingtanks een hoogte-diameterverhouding van 1:1. Mest- en covergistingsinstallaties op agrarische bedrijven worden doorgaans lager en breder gebouwd. Op deze manier passen ze beter in het landschap.

 

Karakteristieke afmetingen van tanks zijn voor een mestvergister 6 à 7 meter hoog en een diameter van 18-26 meter en voor een naopslag een hoogte van 6 meter en een diameter van 30-35 meter. Ze zijn qua uiterlijk en afmetingen vergelijkbaar met mestsilo’s, die in de agrarische sector veelvuldig gebruikt worden. De afmetingen van de tanks en de aantallen tanks variëren afhankelijk van de grootte van de installatie en de voeding; een installatie waarin enkel mest vergist wordt zal bestaan uit grotere tanks dan een co-vergistingsinstallatie met een gelijk elektrisch vermogen.

 

Naast de tanks zijn de belangrijkste onderdelen van de huidige co-vergistingsinstallaties de laad- en losvoorzieningen, de opslag van mest en van covergistingsmateriaal en de gasmotor-WKK:

 De WKK-motor (warmtekrachtkoppelingsmotor) en de co-materiaal-toevoer zijn relatief kleine componenten, die naast de tanks of in een loods geplaatst kunnen worden en geen significante invloed hebben op het landschap;

 Wanneer de route groen gas gevolgd wordt, zal een kleinere gasmotor of zelfs geen gasmotor meer gebruikt worden. Wel zal de installatie worden uitgebreid met een gasopwerkingsinstallatie. Bij het monovergisten van mest zijn de extra laad- en losvoorzieningen en opslag niet nodig en bestaat een installatie dus enkel uit een vergister en een container voor de WKK;

 Wanneer digestaat opgewerkt zou kunnen worden naar kunstmest, is een minder grote of zelfs géén naopslag nodig. Wel komt er dan weer een installatie bij voor het opwerken van digestaat naar kunstmest, bijvoorbeeld een droger. Deze vraagt ruimte, afhankelijk van het type. Een wervelbeddroger vraagt slechts enkele vierkante meters, waar de lengte van een banddroger al snel 25 meter is;

 De droger wordt bij voorkeur binnen opgesteld, vanwege geuremissies. Het ruimtegebruik van een droger is kleiner dan de benodigde ruimte die anders voor mestopslag nodig zou zijn. Een naopslag is nog steeds nuttig als buffer en voor extra gasopbrengst, maar kan wel fors kleiner worden uitgevoerd. Bij het werken met een droger moet er rekening gehouden worden met het verwijderen van geur uit de droog-lucht, om geurbelasting op de omgeving te voorkomen. Dit is technisch mogelijk;

 Voor de voeding van de vergistingsinstallaties wordt gebruik gemaakt van mest en rest-stromen. De reststromen worden in de directe nabijheid van de vergister opgeslagen in sleufsilo’s. Dit soort silo’s wordt ook gebruikt voor het opslaan van kuilgras en is op agrari-sche bedrijven niet vreemd;

 Het kernstuk van de biogasinstallatie is de vergister met zijn uitrusting. Daartoe behoren de sleufsilo's, biomassa-opslagen, pompen, verkleiners, voedingssystemen, mengbuffers, gasopslag, onzwaveling, veiligheidstechnieken, kondensatietoestellen, ev. hygiënisdatie, scheiding- , filtratie- en drooginstallatie alsook de WKK ( warmte Kracht Koppelingsmotor) voor de productie van de electrische stroom en warmte uit het gewonnen biogas.

 

Voorbeeld van een (co)vergistingsinstallatie.

 

In vergelijking met andere installaties die hernieuwbare energie produceren bestaat er voor biogasinstallaties een veelvoud van biogassystemen en installatietypes. De keuze is steeds een beslissing die van vele factoren afhankelijk is, bijvoorbeeld co-vergistingsinstallaties waar landbouwproducten en niet-landbouwproducten tot biogas vergist worden.

Onderstaand zijn een aantal foto’s weergegeven van covergistingsinstallaties van verschillende groottes, elk met een voeding van 50% mest en 50% comaterialen. Op deze foto’s is te zien hoe de installatie is afgestemd op de schaalgrootte van de boerderij:

 

  

Luchtfoto: 1,000 kWe covergistingsinstallatie met één propstroomvergister.

 

Biogreen - Heeten, NL   2,000 kWe covergistingsinstallatie met  2 propstroomvergisters.

 

Onze know-how

 

Onze know-how en onze jarenlange ervaring zijn de grootste troeven van Certified Energy en haar consultants. Om uit te leggen waar het bij onze know-how om gaat, hebben we een aantal van de belangrijkste vragen opgelijst die u zich zou kunnen stellen:

· Wat is vergisting en hoe ontstaat biogas en elektriciteit?

· Welke materialen komen in aanmerking voor vergisting?

· Waarom kiezen voor biogas/vergisting?

· Hoe ziet een biogasinstallatie eruit?

· Hoe werkt een biogasinstallatie?