intro | sitemap | contact

NL | FR | ENG

Copyright © 2008 Johan Carels. All rights reserved.
Webdesign by Phyrus.

Tekstvak: RECENT NIEUWS
Tekstvak: SNELLE LINKS

} (01-06 dec 09) Certified Energy neemt deel aan de Landbouwbeurs 
AGRIBEX-Brussel (meer info)

} (16 sep 08) Nieuwe website gelanceerd!

Welke materialen komen in aanmerking voor vergisting?

 

Vrijwel alle organische materialen kunnen vergist worden. Het bekendst is uiteraard mestvergisting. Mest biedt een optimaal leefmilieu voor vergistingbacteriŽn. Het betreft hierbij onder andere de samenstelling, de vochtigheidsgraad en de aanwezigheid van sporenelementen. In de meeste gevallen wordt dunne mest afkomstig van varkens en/of runderen gebruikt.

Vanwege de goede vergistingeigenschappen van mest worden ook andere organische reststromen vaak samen vergist met mest. Dit wordt co-vergisting genoemd. Door co-vergisting van mest met organische reststromen kan de biogasproductie en daardoor de rentabiliteit van de installatie aanzienlijk verhoogd worden. De biogasopbrengsten van verschillende biomassastromen worden in onderstaande tabel weergegeven.

De gasopbrengst is afhankelijk van:

 Droge stof en organische stof gehalte: deze kan variŽren per bedrijf (onder andere afhankelijk van het gebruikte voersysteem);

 Versheid van het product in verband met voorvergisting;

 In geval van co-vergistingstromen: de afbreekbaarheid van het materiaal;

 De verblijftijd.

(Co-)vergisting wordt op verschillende schaalgroottes toegepast. Het kan op boerderijniveau plaatsvinden (max 60.000 ton/jaar) waarbij bijvoorbeeld mest uit het eigen bedrijf wordt vergist en organisch materiaal uit het eigen bedrijf wordt toegevoegd aan het vergistingproces. Het andere uiterste betreft grote industriŽle centrale (mest)vergistingsinstallaties met verwerkingscapaciteiten van meer dan 60.000 m≥/jaar (enkel op industrieterreinen). Agrarische bedrijven kunnen voor gezamelijke mestverwerking kiezen en cooperaties vormen. Naast hun mestoverschotten kunnen dan ook organische co-vergistings­materiaal door verschillende partijen worden aangeleverd. De vergistingsinstallatie wordt in dat geval meestal opgericht bij ťťn van de deelnemende boeren. De regulering op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieu is van invloed op de schaalgrootte waarop de mestverwerking plaatsvindt.

Om een idee te krijgen van het biogaspotentieel in Europa (EU 27) lees hierover meer op volgende site van "Biogaspartner.de".


Voorbeeld van een biogasopbrengst berekening.
 

Onze know-how

 

Onze know-how en onze jarenlange ervaring zijn de grootste troeven van Certified Energy en haar consultants. Om uit te leggen waar het bij onze know-how om gaat, hebben we een aantal van de belangrijkste vragen opgelijst die u zich zou kunnen stellen:

 Wat is vergisting en hoe ontstaat biogas en elektriciteit?

 Welke materialen komen in aanmerking voor vergisting?

 Waarom kiezen voor biogas/vergisting?

 Hoe ziet een biogasinstallatie eruit?

 Hoe werkt een biogasinstallatie?