intro | sitemap | contact

NL | FR | ENG

Copyright © 2008 Johan Carels. All rights reserved.
Webdesign by Phyrus.

Tekstvak: RECENT NIEUWS
Tekstvak: SNELLE LINKS

} (01-06 dec 09) Certified Energy neemt deel aan de Landbouwbeurs
AGRIBEX-Brussel (meer info)

} (17 sep 08) Open dag bij de bioinstallatie in Bernheze (NL) op 28 sep. 2008 (meer info)

} (16 sep 08) Nieuwe website gelanceerd!

Hoe werkt een biogasinstallatie?

 

In onderstaande foto krijgt u een overzicht van de procesflow van een biogasinstallatie:

 

Foto: procesflow van een biogasinstallatie.

 

De vloeibare substraten (mest, organische vetten, etc.) worden na aanlevering in kelders of polyestersilo's opgeslagen en vervolgens door het pompstation naar de hoofdvergister gepompt. De stapelbare grondstoffen (vaste mestsoorten, kuilmaïs, kuilgras, etc.) worden o.a. opgeslagen in silo's (sleufsilo's) en daarna of rechstreeks op een walking floor (min. 120m3) gedropt en daarna computergestuurd naar de hoofdvergister toegevijzeld.

 

Foto: Met onder andere rechtsonder de walking floor.

 

In de vergisters ( verwarmd en geïsoleerd) wordt het substraat anaëroob ( zonder zuurstof) vergist, dwz. de vetten, koolhydraten en de eiwitten in het substraat worden afgebroken en in een laatste fase door methaanvormende bacteriën tot methaangas (CH4) en koolstofdioxide (CO2) omgevormd.

Om de mengsels zo homogeen mogelijk te maken én om de mengsels overal gelijk op de juiste warmte te houden worden er roerwerken ( vleugelroerders, dompelmixers, etc…) ingezet. Met een propstroomvergisting heeft men in de navergisters minder roerenergie nodig dan zonder propstroomsysteem. Met de propstroomvergister wordt een aanzienlijke verhoging bereikt van de gasproductie. Verhoging van het rendement van de biogasreactor betekent een direct voordeel in de bedrijfskosten per m3 gasproductie. Door de grondstoffen eerst te verkleinen (quick-mix, rota cut,....) ontstaat een betere ontsluiting van cellen en door de vermoesing in de propstroom versnelt de methanisering. Het systeem met de propstroom onderscheidt zich van andere systemen die men in de huidige markt aantreft, doordat de propstroomvergister uitstekend werkt met een ruimere waaier van drogere grondstoffen.

 

Foto: propstroomvergister met beeld van de navergisters, binnenzicht vergister

 

Foto: propstroomvergister, schematische voorstelling.

 

Het verkregen biogas wordt, na ontzwaveling via het houten dak, opgevangen in een gaszak. De gaszak is een rubbergecoat weefsel (membraan) dat ondoorlaatbaar is voor gassen. De gaszak wordt voor zonnestraling, wind en vorst extra beschermd door een constant opgeblazen wit membraan.

 

Foto: Propstroomvergister buitenzicht

 

Het biogas bevat kleine hoeveelheden zwavelwaterstof (H2S). Door een gecontrolleeerde toevoer van lucht wordt het biogas biologisch ontzwaveld. Boven in de vergister groeien er bacteriën op de houten balken die de zwavelwaterstof tot elementaire zwavel afbreken, die daarna in het vergiste substraat achter blijft.

Het gezuiverde biogas wordt in een biogas motor (WKK) verbrand. Dwz er wordt door middel van een generator op de motor elektrische energie gemaakt en door de afkoeling van de motor ontstaat er tweemaal zoveel thermische energie.

 

Foto: De WKK-motor, aangedreven door biogas.

 

De geproduceerde elektrische energie wordt deels (ca. 10%) op de installatie verbruikt en de rest wordt op het openbare Net gezet. De thermische energie wordt deels in de vergisters aangewend om deze op te warmen en de rest kan ingezet worden om producten vooraf te hygiëniseren en/of einddigestaat te drogen.

 

Vervolgens wordt het einddigestaat verwerkt, in de volgende stappen:

1. Scheiding van het einddigestaat dmv flocculatie. Een scheider (afschrapen) verwijdert de bovendrijvende dikke fractie van de dunne fractie;

2. Reversed Osmose filtratie van de dunne fractie;

3. Droging (minimum 70°C gedurende 1 uur):

 Warmtevijzel droger (van de dikke fractie met toevoeging
van het concentraat uit de filtratie);

 Na-droger wervelbeddroger: droging van de gedroogde fractie
uit de warmtevijzel tot 80 à 85% droog product.

 

Droging van stapelbare mest is niet nieuw en wordt vaak uitgevoerd in de vorm van droogbanden waar veel warme lucht doorgeblazen wordt. Deze drooginstallaties zijn vaak groot van formaat en de restwarmte van de WKK wordt één keer gebruikt. Hierdoor gaat veel energie verloren. De techniek is betrouwbaar maar bijna altijd komt men warmte tekort om alles te kunnen verwerken. Certified Energy BV heeft een installatie ontwikkeld om dit rendement te verbeteren. Om compacter te kunnen bouwen en energie terug te kunnen winnen moeten we een hogere droogtemperatuur hanteren. Hierdoor kan bovendien minder geventileerd worden. Dit doen we door gebruik te maken van hete olie. Deze wordt opgewarmd door de rookgassen uit de WKK. Met deze hete olie verwarmen we een warmtevijzel die de warmte direct overdraagt op het te drogen medium. Overdracht gebeurd niet door ventilatie maar door contact. Hierdoor wordt een hogere droogtemperatuur bereikt. Wat vrij komt is stoom. Deze stoom wordt gecondenseerd in een condensor. Hierdoor kan ca 90% van de energie uit de warmtevijzel teruggewonnen en opnieuw gebruikt worden. Deze energie gaat naar een tweede droger, waar ook het koelwater van de WKK gebruikt wordt om het product verder te drogen. Door dit systeem wordt ca 50% extra water verdampt. Daar in het eerste traject, de warmtevijzel, nagenoeg alle ammoniak vrij komt en dit deel gesloten uitgevoerd is, is deze emissie goed te controleren. Een kleine hoeveelheid lucht wordt afgezogen en via een scrubber (chemische wasser) gereinigd. In de tweede droogfase is hierdoor de geurbelasting veel gemakkelijker onder controle te houden daar geur en ammoniak in de warmtevijzel verwijderd zijn. Het eindproduct bevat minimaal 70% ds. Is homogeen en fijn van structuur. Dit is ideaal voor opslag en verder transport. In de nadroger is een zeef opgenomen zodat grove delen verwijderd kunnen worden. Dit staat borg voor een hoogwaardig eindproduct.

Onze know-how

 

Onze know-how en onze jarenlange ervaring zijn de grootste troeven van Certified Energy en haar consultants. Om uit te leggen waar het bij onze know-how om gaat, hebben we een aantal van de belangrijkste vragen opgelijst die u zich zou kunnen stellen:

· Wat is vergisting en hoe ontstaat biogas en elektriciteit?

· Welke materialen komen in aanmerking voor vergisting?

· Waarom kiezen voor biogas/vergisting?

· Hoe ziet een biogasinstallatie eruit?

· Hoe werkt een biogasinstallatie?