intro | sitemap | contact

NL | FR | ENG

Copyright © 2008 Johan Carels. All rights reserved.
Webdesign by Phyrus.

Wie zijn we

 

 

 

Wie is wie

 

Johan Carels, eco & biogas consultant sinds 2007 (zie hieronder).

Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen met als specialiteit Marketing. Na een carrière van 27 jaar in de verkoop op internationale markten (textiel), maakte Johan in 2004 de overstap naar de sector van de hernieuwbare energie, meer bepaald biogas. Sinds eind 2007 is hij als eco en biogas consultant actief in België.

 

 

Schmack - Viessmann Biogas AG

Schmack Biogas AG is een van de pioniers in de biogas sector. Sinds 1995 zet het bedrijf de standaard voor hoge rendements biogas installaties. Zowel landbouwbedrijven als professionele investeerders en energieproducenten doen beroep op Schmack’s ervaring en know-how, op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in de microbiologie en van verschillende technologieën. Lees meer...

 

 

 

Waar staan we voor

 

Visie. De nieuwste trend op gebied van waardecreatie in de landbouw en agro-industriële sector is die van elektrische stroom- en warmteproductie uit biogasinstallaties. Hiermee openen zich nieuwe perspectieven voor deze sectoren. Zij worden steeds meer zelf energiebouwer. Schmack-Viessmann Biogas wil een van belangrijkste spelers worden op de Europese en internationale markt op gebied van biogasenergie. Via een doorgedreven kennis en ervaring op het gebied van biogas technologie, proberen we steeds weer voor onze klanten de beste economische en ecologische oplossingen na te streven.

 

Missie. Onze installaties vervullen een voorbeeldfunctie bij de verwerking van biomassa tot hernieuwbare energie (biogas) en een exporteerbaar gedroogd eindproduct (kunstmest). Biogas is een energie met toekomst. Certified Energy garandeert continuïteit in deze hernieuwbare energieproductie, met maximaal respect voor mens en milieu, tegen zo laag mogelijke kosten, met een betrouwbaar productieapparaat waar vernieuwing en veiligheid nagestreefd worden. Een beknopte toelichting op de kernbegrippen uit de missie:

 Voorbeeldfunctie: De vergistingsinstallaties van Schmack Biogas zijn één van de milieuvriendelijkste van Europa. Vanuit deze positie wil Schmack Biogas  in haar bedrijfsvoering een voorbeeld zijn voor andere bedrijven.

 Continuïteit: Schmack Biogas biedt haar klanten een werkingsgarantie aan. Continuïteit van de vergistings-installatie staat derhalve voorop.

 Mens: Respect voor de mens heeft verschillende invalshoeken. In de keuze voor een expliciet milieuvriendelijke vergistings- en einddigestaatverwerkings-methode is het respect voor de mens en zijn omgeving verankerd.

 Milieu: Respect voor het milieu is een vitaal element voor ons. Dit blijkt uit het permanent zoeken naar mogelijkheden om alle biomassa zo milieusparend mogelijk te verwerken. Louter voldoen aan vergunningseisen is voor Schmack Biogas niet voldoende.

 

Strategie. De strategie om deze missie te realiseren bestaat uit: het streven naar de optimale balans tussen zo laag mogelijke kosten en een verdere verbetering van de hernieuwbare energie productie, zonder afbreuk te doen aan de milieuprestaties. Realisatie van deze strategie bereiken wij via twee wegen:

 Optimalisatie van de huidige installatie. Nadruk ligt op het verder beperken van de milieubelasting en het verbeteren van de efficiency op alle onderdelen van de installatie. De efficiency-verbeteringen leveren een redelijke kostenbesparing op;

 Uitbreiding. Uitbreidingen zorgen voor verbeteringen op milieugebied en in de bedrijfsvoering. De uitbreidingen dragen op de langere termijn bij aan de realisatie van een lagere kostprijs.

 

 

 

Waarom kiezen voor Johan Carels

 

 Betrouwbaarheid:  Johan Carels - Schmack Biogas is in alle activiteiten een betrouwbare partij. Dit resulteert onder meer in een werkingsgarantie van alle installatie-onderdelen en juiste informatieverstrekking over de activiteiten;

 Vernieuwend:  Schmack Biogas voert verbeteringen in de installatie uitsluitend door na gebleken betrouwbaarheid. Dit verklaart de voorkeur voor ‘vernieuwend’ boven ‘innovatief’;

 Veiligheid: Een absolute voorwaarde in de bedrijfsvoering is maximale veiligheid bij alle activiteiten. Daarom stelt Schmack Biogas  hoge eisen aan eigen personeel en toeleveranciers;

 Kostenbewust: Met kosten worden niet alleen de financiën bedoeld, maar ook niet in geld uit te drukken begrippen als gezondheid, een schoon milieu en een verzekerde, goede toekomst.

Milieu en maatschappelijke omgeving: De realisatie van een biogasinstallatie is een grote vernieuwing in de landbouw. Schmack Biogas  zal het milieu en de maatschappelijke omgeving in al haar aspecten minstens ondersteunen. 

Tekstvak: RECENT NIEUWS
Tekstvak: SNELLE LINKS

} (01 -06 dec 09) Certified Energy
(Johan Carels)
neemt deel aan
de Landbouwbeurs 
AGRIBEX- BRUSSEL) (meer info)

} (16 sep 08) Nieuwe website gelanceerd!